GOK Łopiennik Górny
Statut
Aktualności
Galeria Imprez
Oferta
 Turystyka i Promocja
Ciekawe Miejsca - zabytki
Twórcy Ludowi / Kolekcjonerzy
Przyroda
Szlak Rowerowy
Ciekawostki Archeologiczne
Historia ziemi Łopiennickiej
 UKS Amicus
Historia powstania klubu
Sekcja Taekwondo
Sekcja Tenisa Stołowego
Sekcja Badmintona
Sekcja Bilarda
 Zespoły Artystyczne
Kapela Ludowa ,,Łopieńczacy"
Zespół wokalny ,,Retro"
Zespół tańca nowoczesnego ,,MOVE"
Zespół wokalny ,,Dlaczego Nie"
Zespół Śpiewaczy ,,Sami Swoi"
Zespół Śpiewaczy ,,Polesie"
 Agroturystyka
Gospodarstwo Agroturystyczne
,,AN - DA"
Gospodarstwo Agroturystyczne
,,Margola"
Gospodarstwo Agroturystyczne
,,Lawendowy Folwark"
 Różne
Organizacje społeczne
Tradycje, obrzędy i zwyczaje
Kulinaria

http://www.ppwow.gov.pl

Serwis jest finansowany przez
,,Program Integracji Społecznej"

Gminny Ośrodek Kultury
Łopiennik Górny 1B
22-351 Łopiennik Górny
powiat krasnostawski, województwo lubelskie
tel. 82-577-31-27
e-mail: gok.lopiennik@onet.eu

Linki

Agroturystyka AN-DA

SRW Wola Żulińska-Żulin-Zagrody-Czechów Kąt

 

 

kalendarz imprez w 2015 roku.

kalendarz imprez 2015


Najnowsze zdjęcia z zajęć plastycznych

współpraca międzynarodowa


II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LUDOWY „ŁĄCZY NAS KULTURA”

12 lipca 2015 roku na amfiteatrze w Łopienniku Nadrzecznym odbył się II Międzynarodowy Festiwal Ludowy „Łączy nas Kultura” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Patronatem objął także Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Radio Lublin oraz „Super Tydzień Chełmski” . W Festiwalu udział wzięło ponad 300 uczestników :


Zespoły:
1. Zespół Śpiewaczy SIEDLISZCZANKI z Siedlisk
2. Zespół KORAL - Gmina Kamień 
3. Kapela Ludowa z Zespołem Śpiewaczym z Trawnik
4. Zespół chóralny WALDEMARUM z Buśna
5. Zespół Śpiewaczy Seniorów „ECHO” z Mircza
6. Zespół PAWŁOWIANKI 
7. Zespół ŚWIERSZCZOWIANKI
8. Zespół Śpiewaczy BOROWIANKI z Raciborowic-Kolonii
9. Zespół Śpiewaczy z DĄBROWICY
10. Zespół ECHO z Pawłowa
11. Zespół Śpiewaczy SENIORKI - GOK Pawłów
12. Kapela Ludowa LUBARTOWIACY z Lubartowa
13. Zespół NOWINA z Mielnika
14. Zespół Śpiewaczy ROZKOPACZEWIANKI z Rozkopaczewa
15. Zespół Folklorystyczny WÓJTOWIANIE z Krasnobrodu
16. Zespół RELAKS z Żółkiewki
17. Kapela Ludowa UROCZYSKO z Krasnegostawu
18. Zespół Śpiewaczy RADOŚĆ z Liszna 
19. Zespół Śpiewaczy POLESKA NUTA
20. Żeński Zespół Ludowy SIENNICZANKI z Siennicy Różanej
21. Zespół Śpiewaczy „SAMI SWOI” z Dobryniowa 
22. Kapela Ludowa SIENNICA z Siennicy Różanej
23. Zespół RETRO z Łopiennika Górnego
24. Zespół POLESIE z Borowicy 
25. Zespół JUBILATKI ze Zgłobnia (pow. rzeszowski)
26. Zespół ALE BABKI z Dorohuska 
27. Kapela Ludowa ŁOPIEŃCZACY
28. Zespół wokalno-instrumentalny -„Przyjemniaczki” z Dorohuska
29. Zespół wokalno-instrumentaly - „Od ucha do ucha” z Dorohuska
30. Zespół „Bez nazwy” - czyli niespodzianka z Dorohuska
31. Zespół SAMI SWOI z Rejowca

Soliści: 

1. Aniela Gierolińska - GOK Mircze
2. Danuta Ślązak - GOK Mircze
3. Stefania Nieckarz  - GOK Mircze
4. Adela Kociuba - Kołacze
5. Amalia Romanowska - Lubartów
6. Mariola Sowa - Lubartów
7. Natalia Wazak - Lubartów
8. Magda Ciosmak - Lubartów
9. Marianna Struzik - GOKiS w Jastkowie z/s w Dąbrowicy
10. Krystyna Hoduń - CK w Ostrowie Lubelskim
11. Helena Datczuk - GOKSiR w Mielniku
12. Halina Zuzaniuk - KGW w Świerszczowie
13. Milena Dyszewska - KGW w Świerszczowie
14. Nina Szocka z zespołu „Lubawa” z Lubomla (Ukraina)
15. Warwara Wasejko z Huszczy (Ukraina)
16. Galina Wasejko z miejscowości Miłowań, gmina Huszcza (Ukraina)
17. Irina Zińczuk z Radechiwa, lubomelskij rejon (Ukraina)
	

Imprezę rozpoczął występ dziecięcego zespołu tanecznego MŁYN z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym. Po prezentacji zespołów zaproszonych gości powitał gospodarz Gminy p. Jan Kuchta. Swój głos zabrali: Henryk Czerniej - Wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego, Artur Sępoch - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Następnie uroczystego otwarcia Festiwalu dokonała pani Elżbieta Prus - Kierownik Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego - delegatura w Chełmie.. Na imprezę przybyli również: Monika Zaj - Sekretarz Gminy Łopiennik Górny, Andrzej Szadura - Przewodniczący Rady Gminy, Radni i Sołtysi.

II Międzynarodowy Festiwal Ludowy „Łączy Nas Kultura” to impreza promująca i pokazująca bogate walory tradycji ludowej nie tylko naszego województwa, ale również naszych sąsiadów. Impreza ma na celu również integrację i wymianę doświadczeń. Festiwal wpisuje się w piękną kartę lubelskiej tradycji folkloru, daje możliwość skorzystania z tej oferty tym którzy żyją tradycją. Integruje społeczeństwo i pokazuje, że tradycje folkloru w naszym województwie są pielęgnowane. Festiwal prowadzili p. Mariola Sysa, p. Anna Zawada, p. Dariusz Zawada - Kierownik GOK. Tegoroczny Festiwal to impreza folklorystyczna, która miała formę konkursową. W skład komisji oceniającej weszli: Beata Wolanin, Artur Sępoch, Tadeusz Kiciński , Jerzy Żuk, Mieczysław Pawelec. Jury po przesłuchaniu wszystkich uczestników prezentacji artystycznych postanowiła nagrodzić i wyróżnić:

Kategoria KAPELE LUDOWE:
I miejsce Kapela Ludowa ŁOPIEŃCZACY z Łopiennika 
II miejsce Kapela Ludowa SIENNICA z Siennicy Różanej
III miejsce Kapela Ludowa LUBARTOWIACY z Lubartowa

Kategoria ZESPOŁY ŚPIEWACZE :
I miejsce Zespół WÓJTOWIANE z Krasnobrodu
II miejsce Zespół JUBILATKI ze Zgłobnia
III miejsce Zespół ALE BABKI z Dorohuska

Kategoria SOLIŚCI:
I miejsce IRINA ZIŃCZUK
II miejsce KRYSTYNA HODYUŃ
III miejsce NADIA SZOCKA
Wyróżnienie: Milena Dyszewska i Mariola Sowa 
 

„Jury gratuluje uczestnikom wysokiego poziomu artystycznego a organizatorom dziękuje za wspieranie kultury ludowej oraz za znakomitą organizację imprezy, a także wspaniałą atmosferę towarzyszącą festiwalowym występom”.

Fundatorami nagród byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ORLEN Upstream, Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym.

W trakcie obrad Jury uczestnicy bawili się wspólnie przy zespołach prezentujących się na scenie. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Wyróżnione zespoły i soliści otrzymali nagrody rzeczowe i finansowe. Organizatorzy pragną podziękować za pomoc przy organizacji imprezy służbom technicznym, firmie Vi-art., pracownikom Biblioteki Publicznej Gminy i Urzędu Gminy, Kołom Gospodyń Wiejskich, Jednostkom OSP, Stacji Ratownictwa Medycznego o/ Krasnystaw, Dyrekcji Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym, oraz osobom prywatnym za poświęcony czas i pracę włożoną w przygotowania.

galeria zdjęć

Kolejność występów - II Międzynarodowy Festiwal Ludowy „Łączy Nas Kultura”

Zespoły Śpiewacze i Kapele Ludowe:

1. Zespół Śpiewaczy SIEDLISZCZANKI z Siedlisk
2. Zespół KORAL - Gmina Kamień
3. Kapela Ludowa z Zespołem Śpiewaczym z Trawnik
4. Zespół Śpiewaczy Seniorów „ECHO” z Mircza
5. Zespół PAWŁOWIANKI
6. Zespół ŚWIERSZCZOWIANKI
7. Zespół Śpiewaczy BOROWIANKI z Raciborowic-Kolonii
8. Zespół Śpiewaczy z DĄBROWICY
9. Zespół ECHO z Pawłowa
10. Zespół chóralny WALDEMARUM z Buśna
11. Zespół Śpiewaczy SENIORKI - GOK Pawłów
12. Kapela Ludowa LUBARTOWIACY z Lubartowa
13. Zespół NOWINA z Mielnika
14. Zespół Śpiewaczy ROZKOPACZEWIANKI z Rozkopaczewa
15. Zespół Folklorystyczny WÓJTOWIANIE z Krasnobrodu
16. Zespół RELAKS z Żółkiewki
17. Kapela Ludowa UROCZYSKO z Krasnegostawu
18. Zespół Śpiewaczy RADOŚĆ z Liszna
19. Zespół Śpiewaczy POLESKA NUTA
20. Żeński Zespół Ludowy SIENNICZANKI z Siennicy Różanej
21. Zespół Śpiewaczy „SAMI SWOI” z Dobryniowa
22. Kapela Ludowa SIENNICA z Siennicy Różanej
23. Zespół RETRO z Łopiennika Górnego
24. Zespół POLESIE z Borowicy
25. Zespół JUBILATKI ze Zgłobnia (pow. rzeszowski)
26. Zespół ALE BABKI z Dorohuska
27. Kapela Ludowa ŁOPIEŃCZACY
28. Zespół wokalno-instrumentalny - „Przyjemniaczki” z Dorohuska
29. Zespół wokalno-instrumentaly - „Od ucha do ucha” z Dorohuska
30. Zespół „Bez nazwy” - czyli niespodzianka z Dorohuska
Soliści:
1. Aniela Gierolińska – GOK Mircze
2. Danuta Ślązak - GOK Mircze
3. Stefania Nieckarz - GOK Mircze
4. Adela Kociuba - Kołacze
5. Amalia Romanowska - Lubartów
6. Mariola Sowa - Lubartów
7. Natalia Wazak - Lubartów
8. Magda Ciosmak - Lubartów
9. Marianna Struzik - GOKiS w Jastkowie z/s w Dąbrowicy
10. Krystyna Hoduń - CK w Ostrowie Lubelskim
11. Helena Datczuk - GOKSiR w Mielniku
12. Halina Zuzaniuk - KGW w Świerszczowie
13. Milena Dyszewska - KGW w Świerszczowie
14. Nina Szocka z zespołu „Lubawa” z Lubomla (Ukraina)
15. Warwara Wasejko z Huszczy (Ukraina)
16. Galina Wasejko z miejscowości Miłowań, gmina Huszcza (Ukraina)
17. Irina Zińczuk z Radechiwa, lubomelskij rejon (Ukraina)


Wycieczka Leżajsk-Łańcut-Rzeszów

W dniach 04-05 lipca 2015 roku odbyła się wycieczka Leżajsk-Łańcut-Rzeszów zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Związek Emerytów Koła Nr 3 w Łopienniku Górnym. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy muzeum przy Bazylice i uczestniczyliśmy we mszy świętej dzięki uprzejmości miejscowego organisty Jarosława Adamiaka wysłuchaliśmy pięknego koncertu organowego za który serdecznie dziękujemy. Następnie udaliśmy się do hotelu w Głuchowie. Ostatnim punktem pierwszego dnia był wyjazd do Rzeszowa na Koncert Filharmonii Podkarpackiej oraz pokaz fontann multimedialnych. Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy się na zwiedzanie zamku w Łańcucie i storczykarni. Na zakończenie uczestniczyliśmy w Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Rogoźnie, gdzie występował Zespół Siedliszczanki.
Serdecznie dziękujemy zaprzyjaźnionej placówce GOK Głuchów na czele z panią Dyrektor Zofią Dziergą oraz pracownikom, którzy byli z nami podczas pobytu. Dziękujemy pani Kierownik hotelu i pracownikom za stworzenie miłej atmosfery. Dziękujemy naszej rodaczce Wiceprzewodniczącej Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie pani Stefanii Michałek. Liczymy, że współpraca między placówkami będzie kontynuowana w przyszłości.

galeria zdjęć

II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LUDOWY „ŁĄCZY NAS KULTURA”

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa


Finał GP Młodzików i Żaków w Badmintonie

1 czerwca 2015 roku w Zamościu odbył się Finał Wojewódzki GP Młodzików, Młodzików Młodszych i Żaków w Badmintonie.
Nasi zawodnicy zdobyli 7 medali.

Jakub Zawada - kat. Żaków
złoto - gra pojedyncza,
srebro - gra podwójna
Kamil Zawada - kat. Młodzików
złoto - gra pojedyncza,
złoto - gra podwójna
Patrycja Sysa 
srebro - gra pojedyncza,
złoto - gra podwójna
Łukasz Pietrasiak, Weronika Fornal
brąz - mixt 

galeria zdjęć

XV Regionalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej

31 maja 2015r. Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy po raz XV odbył się Regionalny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej. W przeglądzie wzięli udział zaproszeni goście: Andrzej Szadura - Przewodniczący Rady Gminy, Monika Zaj - Sekretarz Gminy, Dorota Sawa - Prezes LGD Krasnystaw PLUS, ks. Grzegorz Kolasa - Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy, Grażyna Skrzypa - Kierownik BPG. Imprezę rozpoczął kierownik GOK - Dariusz Zawada, a oficjalnego otwarcia dokonała Sekretarz Gminy p. Monika Zaj. Komisja w składzie: Beata Wolanin - Przewodnicząca, Tadeusz Kiciński - Członek, Jerzy Żuk - Członek. Po wysłuchaniu 6 zespołów i 9 solistów postanowiła przyznać:

w kategorii ZESPOŁY:
I miejsce Zespół ZŁOTA PIĄTKA + Absolwenci z ZS Nr 5 w Krasnymstawie
I miejsce Zespół AS z ZS w Łopienniku Nadrzecznym
II miejsce Zespół Wokalny EMAUS z Siedliszcza
III miejsce Zespół RADOŚĆ z Liszna
Dyplom za udział dla zespołu PAWŁOWIANKI i zespołu POLESIE z Borowicy

W kategorii SOLIŚCI:
I miejsce Jagoda Chojan - Orłów Drewniany
I miejsce Oliwia Burdan - MDK
II miejsce Natalia Chwała - Siennica Różana
III miejsce Hubert Filipczak – ZS Łopiennik Nadrzeczny
Dyplomy za udział otrzymali: Rita Kulczyńska, Natalia Syposz, Klaudia Mazurek,
Karolina Nowakowska i Aneta Zaworska. 
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom przeglądu. Bardzo serdecznie dziękujemy osobom, które pomogły w przygotowaniu przeglądu i obsłudze technicznej. Zapraszamy za rok.

galeria zdjęć

Z rodziną i plecakiem na spotkanie z tradycją - Zielone Świątki w gminie Łopiennik Górny

24 maja 2015r. Stowarzyszenie „Kraska” i KGW Dobryniów nad Wieprzem zorganizowały imprezę pod hasłem „Z rodziną i plecakiem na spotkanie z tradycją - Zielone Świątki w gminie Łopiennik Górny”. Imprezę rozpoczęły Dorota Sawa - Prezes Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” oraz Elżbietą Lech - Prezes Stowarzyszenia „Kraska”, które powitały uczestników spotkania. Pierwszym punktem programu były warsztaty kulinarne, na których przygotowywane były: Sałaciaka, pierogi z bobem, tradycyjne staropolskie amoniaczki. Po warsztatach przygotowane potrawy były oczywiście degustowane przez uczestników (obiad). Uczestnicy podczas spotkania mięli możliwość zwiedzenia kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy, wysłuchania jego historii oraz uczestnictwa we mszy świętej sprawowanej przez proboszcza ks. Grzegorza Kolasę. Kolejnym punktem imprezy był przejazd wozami przez piękne malownicze miejscowości t.j.: Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Dobryniów, Borowica. Uczestnicy mogli podziwiać panoramę naszej gminy. W miejscowości Borowica odbył się obrzęd zielonoświątkowy z okazji zesłania Ducha Świętego. Orszak z „gaikiem zielonym” prowadzonym przez dzieci ubrane w stroje ludowe w asyście kół gospodyń i kapeli „Łopieńczacy” ze śpiewem ruszył w kierunku świetlicy w Borowicy, gdzie przyjął orszak wójt gminy Jan Kuchta wraz z małżonką. Następnie gospodarze zaprosili uczestników na wspólne ognisko i biesiadę. Tego typu impreza została zorganizowana po raz pierwszy, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Liczymy, że impreza wpisze się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy przesyłamy do Stajni ADRENALINA oraz wszystkim woźnicom, którzy przygotowali konie i powozy.

galeria zdjęć

Drużynowe Mistrzostwa Polski - Nowa Dęba

IV miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski – I Liga Grupa Południowo – Wschodnia w Badmintonie dla UKS ,,AMICUS” Łopiennik Górny 19 maj 2015 Nowa Dęba
XV REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ „RADOŚNIE PANU HYMN ŚPIEWAJMY”

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa


Wojewódzkie Mistrzostwa Juniorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim

25 kwietnia w hali sportowej MOSiR odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Juniorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim. Reprezentanci UKS „Amicus” Łopiennik Górny jak zawsze zdobyli pokaźną liczbę medali:

Pola Zaj - 2 złote, Tolek Zaj - 2 złote, Kinga Fidecka - 2 srebrne, Julka Kowalska - 2 brązowe, Karol Kornicki - złoty i brązowy, Iwona Korzeniowska - srebrny, Julka Świstowska - srebrny, Ola Żuławka - złoty i srebrny, Maja Stepniak - złoty i srebrny, Julka Muszyńska - brązowy

galeria zdjęć

Konkurs na „Najpiękniejszy Ogród”

Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy


Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Badmintonie

W dniach 25,26.04.2015r. w Białymstoku reprezentanci UKS Amicus wzięli udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Badmintonie.
Konkurs Palm Wielkanocnych

29 marca 2015r. roku kolejny raz został rozstrzygnięty konkurs gminny na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Do konkursu zgłoszono 19 palm ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Łopiennik Górny. Komisja konkursowa w składzie: Joanna Szumilak - instruktor plastyczny GOK, Grażyna Skrzypa - Kierownik BPG w Łopienniku oraz Dariusz Zawada - Kierownik GOK mięli w tym roku wyjątkowe trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców z poszczególnych kategorii. Jak co roku w Niedzielę Palmową uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przeszli kolorowym korowodem spod Gminnego Ośrodka Kultury do kościoła. Po zakończonej mszy, ks. Paweł Klępka podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i udział w tegorocznej liturgii oraz za znaczny wkład w kultywowanie tradycji lokalnych. Następnie uczestnicy powrócili do GOK, gdzie czekał na nich skromny poczęstunek. Po chwili odpoczynku, Kierownik GOK powitał wszystkich zgromadzonych uczestników i wspólnie z p. Grażyną Skrzypą - Kierownik BPG w Łopienniku przystąpili do wręczenia nagród i dyplomów uczestnikom konkursu. W tym roku komisja konkursowa postanowiła przyznać wszystkim uczestniczącym klasom tytuł LAUREATA, podkreślając walory estetyczne i zastosowanie tradycyjnych form zdobniczych. W konkursie udział wzięli:

Klasy „0” - VI z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie
Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
Klasa I ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
Klasa II ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
Klasa III ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
Klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
Klasa V ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
Klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym
Oddział Przedszkolny 3-4 latków z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Oddział Przedszkolny 4-5 latków z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Oddział Przedszkolny 5-6 latków z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Klasa I z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Klasa II z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Klasa III z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Klasa IV z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Klasa V z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Klasa VI z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Klasa I „a” gimnazjum z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Klasa II „b” gimnazjum z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom i nauczycielom za aktywny wkład w kultywowanie tradycji lokalnych. Dzięki takim działaniom tradycje te będą przekazywane z pokolenia na pokolenie.

galeria zdjęć

Zawody w Badmintonie

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w Badmintona W dniach 24-29 marca 2015r. w Zamościu odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w Badmintona. Naszą gminę reprezentował Klub Sportowy „Amicus”, którego zawodnicy zaznaczyli swoją obecność kilkoma medalami:

Patrycja Sysa - srebro w grze podwójnej,
brąz w grze pojedynczej
Jakub Zawada - srebro w grze podwójnej,
brąz w grze pojedynczej
Amelia Saławcka - brąz w grze podwójnej
Aleksandra Olejarczyk - brąz w grze podwójnej
Karol Suchodolski - brąz w grze pojedynczej
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzików i Grand Prix Lubelszczyzny w Badmintona - Chełm, 28.03.2015r.
dwa I miejsca - Jakuba Zawada w grze pojedynczej i grze podwójnej
I miejsce - Kamil Zawada, Łukasz Pietrasiak - gra podwójna 
II miejsce - Kamil Zawada - gra pojedyncza 
Grand Prix Słowacji Presov, 03-04.03.2015r.
Jakub Zawada - I miejsce w grze podwójnej, II miejsce w grze pojedynczej

galeria zdjęć

Dzień Kobiet

19 marca 2015r w Łopienniku Górnym jak co roku odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy - Jan Kuchta, Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Szadura, Sekretarz Gminy - Monika Zaj, Skarbnik Gminy - Agnieszka Sapko, Prezes LGD „Krasnystaw PLUS” - Dorota Sawa, Dyrektor Banku o/Łopiennik Nadrzeczny - Wiesława Olech, Prezes „GSch” - Danuta Marciniak, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Borowicy - Małgorzata Czuba, Przewodniczący Komisji Kultury - Jerzy Żuk, Kierownik USC - Artur Sawa, Przedstawiciel WODR - Urszula Wojewoda, Dyrektor ZS w Łopienniku Nadrzecznym - Mariusz Sapko, V-ce Dyrektor - Ewa Janik, Dyrektor Niepublicznej Podstawowej w Żulinie - Ewa Fyk, Kierownik NZOZ - Jolanta Sawa, Prezes ZERiI - Edward Łukaszczyk, Prezes KRAUTEX - Bogusław Domański, lokalni przedsiębiorcy Małgorzata Chomczyńska, Monika Wlizło, Monika Delekta, twórczynie ludowe, Koła Gospodyń Wiejskich, pracownicy UG, BPG, GOK, Pracownicy Szkół, Zespoły działające przy GOK. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń przez Wójta Gminy p. Jana Kuchtę oraz wręczeniu upominków. Następnie rozpoczęła się część artystyczna na której zaprezentowały się: Dziecięcy Zespół Taneczny „Słowiańskie Nutki” ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, Zespół taneczny „Młyna” oraz grupa kabaretowa z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym, Kabaret „Mało” z Liszna, Kapela Ludowa „Łopieńczacy”, Zespół „Retro”, Zespół Śpiewaczy „Sami Swoi” z Dobryniowa odbyła się również prezentacja firmy kosmetycznej FOREVER. Tego dnia zostały również ogłoszone wyniki konkursu na najładniej oświetlony dom, balkon i „stroik” w Gminie Łopiennik Górny, gdzie laureatami zostali:

Laureaci w kat. DOM 
1.	Alina i Jan Pacan			Majdan Krzywski
2.	Bożena i Zbigniew Dworuga		Łopiennik Podleśny
3.	Monika i Bernard Zaj			Łopiennik Podleśny
4.	Anna i Stanisław Sawa			Łopiennik Dolny
5.	Maria i Waldemar Lupa			Dobryniów
6.	Monika i Grzegorz Wlizło		Łopiennik Dolny - Kolonia
	
Laureaci w kat. BALKON
1.	Mirosława i Andrzej Szewczyk		Krzywe
2.	Tadeusz i Barbara Pawelec		Majdan Krzywski
3.	Barbara i Zygmunt Sysa			Olszanka
4.	Joanna i Krzysztof Krawczyńscy		Łopiennik Dolny

Laureaci w kat. STROIK
1.	Grażyna i Krzysztof Skrzypa		Łop. Nadrzeczny
2.	Maria i Tadeusz Przebirowscy 		Dobryniów
Zostały wręczone również podziękowania dla osób, które wspierają działalność kulturalną w naszej gminie.

galeria zdjęć

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Juniorów w Badmintonie oraz Grand Prix Młodzików w Badmintonie - Łopiennik Nadrzeczny 12.03.2015r.galeria zdjęć

Dzień Kobiet ZERiI

03 marca Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Łopiennika Górnego przy okazji comiesięcznego spotkania zorganizował uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku przy tej okazji Panowie wręczyli słodkie upominki Członkiniom Koła. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy p. Jan Kuchta z żoną oraz p. Monika Zaj Sekretarz Gminy, którzy również złożyli życzenia obecnym Seniorkom. Panowie, także byli miło zaskoczeni ponieważ otrzymali od pań upominki z okazji zbliżającego się „dnia mężczyzny”.

galeria zdjęć

Mistrzostwa Gór Świętokrzyskich

01 marca 2015r. Zawodnicy UKS Amicus Łopiennik Górny wzięli udział w Mistrzostwach Gór Świętokrzyskich w Taekwondo. Bardzo dobra postawa naszych zawodników spowodowała, że zdobyliśmy 29 medali:

Ola Dumała - 1 złoty, 2 srebrne
Pola Zaj - 2 złote, 1 srebrny
Inga Kokuszko - 1 złoty
Tolek Zaj - 3 złote
Kinga Fidecka - 2 złote, 1 srebrny
Aleksandra Żóławska - 1 złoty, 1 srebrny
Maciej Błaziak - 1 srebrny, 1 brązowy
Aleksandra Tokarczyk - 2 srebrne,
Antek Dumała - 2 srebrne, 1 brązowy
Iwona Korzeniowska - 1 srebrny
Julia Kowalska - 2 brązowe
Dominika Stęplowska - 1 brązowy
Maja Stępniak - 1 brązowy
Julia Stafijowska - 1 brązowy
Karol Kornicki - 1 srebrny
Na zawodach jak zwykle panowała bardzo dobra atmosfera. Wszyscy wrócili szczęśliwi z turnieju. Gratulujemy sukcesów naszym zawodnikom.

galeria zdjęć

IV Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Łopiennik Górny

28 lutego 2015r. na hali sportowej w Łopienniku Nadrzecznym odbył się IV GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ o Puchar Wójta Gminy Łopiennik Górny. W zawodach udział wzięło 8 drużyn. Wyniki:

I miejsce - „Old Boys”
II miejsce - FC Procenty
III miejsce - OSP Krzywe
Na zakończenie nagrody i puchary wręczył Wójt Gminy Łopiennik Górny p. Jan Kuchta.

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjy Młodzików w Badmintonie

28 lutego 2015r. w Zamościu odbył się Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzików w Badmintonie. Nasi Reprezentanci zajęli: Patrycja Sysa: III miejsce w grze podwójnej, II miejsce w grze pojedynczej Kamil Zawada: I miejsce w grze podwójnej, II miejsce w grze pojedynczej Jakub Zawada: III miejsce w grze podwójnej.


Grand Prix Lubelszczyzny w Badmintonie

26 lutego 2015r. w Ludwinie odbyło się Grand Prix Lubelszczyzny w Badmintonie. Naszymi reprezentantami byli: Jakub Zawada, Łukasz Pietrasiak, Łukasz Szadura, Karol Suchodolski, Patrycja Sysa, Kamil Zawada. Nasi reprezentanci zdobyli miejsca: Kamil Zawada: I miejsce w grze podwójnej, II miejsce w grze pojedynczej, Patrycja Sysa i Jakub Zawada: I miejsce w mixtach.


Mistrzostwa Województwa Żaków

24 lutego w Zamościu odbyły się Mistrzostwa Województwa Żaków w Badmintonie. Klub UKS AMICUS reprezentował Jakub Zawada, który wystartował w dwóch konkurencjach: gra pojedyncza i gra podwójna. Po zaciętych pojedynkach nasz reprezentant zdobył 2 złote medale i został podwójnym Mistrzem Województwa Lubelskiego w kat. Żaków.

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzików

21 lutego 2015r. w Zamościu odbył się Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzików w Badmintonie. UKS AMICUS reprezentowali: Kamil Zawada i Patrycja Sysa. Zdobyte medale: Kamil: I miejsce w grze podwójnej, II miejsce w pojedynczej, Partycja: III miejsce w grze podwójnej.


Festiwal Pączka i Faworka

13 lutego delegacja z Gminy Łopiennik Górny miała przyjemność uczestniczyć w Festiwalu Pączka i Faworka w Siennicy Nadolnej. Organizatorami spotkania była Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” oraz GCK w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej. Na początku Prezes LGD „Krasnystaw PLUS” pani Dorota Sawa powitała wszystkich uczestników i przedstawiła prezentację na temat: Ekomuzeum Zagrody i zakątki lubelskie oraz Szlaku Greenway „Dziedzictwo Wschodu”. Podczas spotkania odbył się konkurs na najsmaczniejszego pączka, w którym nasz gmina zajęła III miejsce (pąki przygotowały panie z KGW Olszanka). Po części oficjalnej wystąpił Teatr Pokoleń z Siennicy Różanej ze swoim spektaklem „Teatr w Pipidówce”. Na zakończenie odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez panie z KGW i zabawa taneczna.

galeria zdjęć

Regionalna Konferencja KGW

W dniach 11-12 luty przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Łopiennik Górny wzięły udział w Regionalnej Konferencji KGW Powiatów Chełm, Krasnystaw, Włodawa. Tematami jakie zostały na niej poruszone były projekty rolnicze, PROW 2014-2020 - LEADER - realizacja mikroprojektów dla KGW jako beneficjenta oraz zasady funkcjonowania zagród edukacyjnych na terenach wiejskich - korzyści z tego wynikające. Odbyła się również uroczysta kolacja i wspólna zabawa. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na konferencję panu Janowi Rudnickiemu - Prezesowi Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

galeria zdjęć


     Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym

strona główna  |  kontakt  |   mapa