GOK Łopiennik Górny
Statut
Aktualności
Galeria Imprez
Oferta
 Turystyka i Promocja
Ciekawe Miejsca - zabytki
Twórcy Ludowi / Kolekcjonerzy
Przyroda
Szlak Rowerowy
Ciekawostki Archeologiczne
Historia ziemi Łopiennickiej
 UKS Amicus
Historia powstania klubu
Sekcja Taekwondo
Sekcja Tenisa Stołowego
Sekcja Badmintona
Sekcja Bilarda
 Zespoły Artystyczne
Kapela Ludowa ,,Łopieńczacy"
Zespół wokalny ,,Retro"
Zespół tańca nowoczesnego ,,MOVE"
Zespół wokalny ,,Dlaczego Nie"
Zespół Śpiewaczy ,,Sami Swoi"
Zespół Śpiewaczy ,,Polesie"
 Agroturystyka
Gospodarstwo Agroturystyczne
,,AN - DA"
Gospodarstwo Agroturystyczne
,,Margola"
Gospodarstwo Agroturystyczne
,,Lawendowy Folwark"
 Różne
Organizacje społeczne
Tradycje, obrzędy i zwyczaje
Kulinaria

http://www.ppwow.gov.pl

Serwis jest finansowany przez
,,Program Integracji Społecznej"

Gminny Ośrodek Kultury
Łopiennik Górny 1B
22-351 Łopiennik Górny
powiat krasnostawski, województwo lubelskie
tel. 82-577-31-27
e-mail: gok.lopiennik@onet.eu

Linki

Agroturystyka AN-DA

SRW Wola Żulińska-Żulin-Zagrody-Czechów Kąt

 

 

SZLAK ROWEROWY

NA TRASIE

Krynica - Żulin - Wola Żulińska - Borowica - Łopiennik Podleśny - Łopiennik Nadrzeczny - Olszanka - Nowiny - Niemienice

Początek trasy rowerowej proponujemy w Krynicy, gm. Krasnystaw - "Arianka" murowany grobowiec ariański w kształcie piramidy. Następnie jedziemy polnymi drogami w miejscowości Józefów, Kol. Hruszów, Kol. Żulin (tzw. Rowki).

Odpoczynek przy starym spichlerzu w Żulinie (możliwość zorganizowania ogniska). W Żulinie godnym uwagi obiektem z okresu późnego średniowiecza jest "Gródek" - wzniesiony w zachodniej części wzgórza, o wys. 240 m n.p.m. W zewnętrznej krawędzi fosy gródek ma rozmiary 35m x 35m (wpisany do rejestru zabytków), następnie ciekawym miejscem w pobliżu jest zespół dworsko - parkowy. Jadąc dalej w stronę Zagród dojeżdżamy do przejazdu kolejowego przed którym stoi stary krzyż po cerkwi. Mając przejazd kolejowy przejeżdżamy obok kościała parafialnego p.w. NMP Królowej Polski w Żulinie (dawna cerkiew). W woli Żulińskiej istnieje możliwość (dla zainteresowanych) odpoczynku, spożycia obiadu, noclegu w kwaterze agroturystycznej MARGOLA.

Wyjeżdżając z Woli Żulińskiej kierujemy się w stronę Żulina (tzw. Papiernia) dojeżdżamy do granicy wsi Żulin i dalej polną drogą przez las kierujemy się do Borowicy. W tej miejscowości położonej między lasami, w pobliżu rzeki Wieprz zobaczyć można kościółek modrzewiowy p.w. Przemienienia Pańskiego, który jest wspaniałym przykładem architektury drewnianej o dużych walorach artystycznych. Kościół wznoszony był w latach 1779 - 1799. Jego projektantem był architekt Króla Stanisława Augusta - Jakub Kubicki (projektant Belwederu Warszawskiego). Jest to obiekt klasycystyczny, konstrukcji zrębowej, centralny, na planie kwadratu o ściętych narożach z wpisanym wewnątrz krzyżem greckim. Wewnątrz uwagę zwracają kolumny doryckie wykonane z jednego pnia modrzewiowego (wpisany do rejestru zabytków).

Opuszczając Borowicę wyjeżdżamy na drogę główną Łopiennik - Rejowiec, przejeżdżamy most na Wieprzu i jadąc między łąkami w dorzeczu rzeki Łopa i kierujemy się do Łopiennika Dolnego (skrzyżowanie) gdzie skręcamy w lewo w boczną drogę prowadzącą do Łopiennika Podleśnego (wieś położona na polach między Łopiennikiem Dolnym, a Stężycą). Zobaczyć tutaj można miejsce po dawnej cerkwi, plebanię prawosławną oraz cmentarz prawosławny.

Ponownie wjeżdżamy na drogę Łopiennik - Rejowiec i kierujemy się w stronę Kol. Łopiennik Dolny, gdzie znów obejrzeć można pięknie położony zespół dworsko - parkowy. Przejeżdżamy ok. 500m i skręcamy w lewo, gdzie kierujemy się w stronę Łopiennika Nadrzecznego. Przejeżdżamy obok cmentarza parafialnego, na którym znajdują się mogiły z Powstania Styczniowego, wojny polsko-bolszewickiej, oraz z okresu II Wojny Światowej. Dojeżdżamy do kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja. Jest to obiekt neogotycki, budowany w latach 1909-1913, to ciekawy przykład neogotyckiego budownictwa sakralnego. Stoi na miejscu wcześniejszych kościołów: drewnianego z XVII wieku oraz murowanego z lat 1827-1832 (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

Wyjeżdżamy na drogę krajową Lublin - Zamość (jedziemy w stronę Krasnegostawu ok. 1 km) i dojeżdżamy do kopca usypanego w latach 1834-1835 jako pamiątka ukończenia budowy szosy z Lublina do Zamościa. Na stożkowym nasypie ziemnym, czworoboczny słup kamienny z zegarem słonecznym z brązu oraz pamiątkowym napisem: "Niech się sili złość i głupstwo na zniszczenie" (wpisany do katalogu sztuki w Polsce). Istnieje tutaj możliwość odpoczynku, spożycia posiłku w zajazdach przy parkingu leśnym.

Następny etap drogi to odcinek ok. 1km do skrzyżowania prowadzącego do wsi Olszanka (droga krajowa w stronę Lublina) Pokonując odcinek drogi ok. 3km gdzie znowu jest możliwość podziwiania zespołu pałacowo - parkowego. Pałac klasyczny z pierwszej połowy XIX wieku, murowany, dwupiętrowy. Całość otoczona parkiem o nieregularnym układzie alejek, zachowane starodrzewia i cenne obiekty przyrodnicze (kauczukowiec amurski, jodła kalifornijska, lipa drobnolistna - wpisane do rejestru zabytków).

Opuszczając Olszankę kierujemy się w stronę wsi Krzywe i Nowiny (ok. 5km), gdzie znowu dojeżdżamy do zespołu dworsko-parkowego, który powstał w roku 1860 jako folwark wydzielony z dóbr Krzywe. Założony jako regularny ogród, lokowany na wzniesieniu, kwaterowy, dzielony alejami i szpalerami drzew liściastych. Do dziś zachowały się cenne obiekty przyrodnicze (lipa drobnolistna, leszczyna turecka) oraz budynek dworu. W tej miejscowości jest możliwość odpoczynku przy stawach.

Opuszczamy Nowiny, jedziemy przez malowniczo położone Kol. Nowiny, Majdan Krzywski (droga powiatowa), następnie kierujemy się polną drogą, przez las w Niemienicach do rezerwatu Wodny Dół (już na terenie gminy Krasnystaw). To jest końcowy etap proponowanej trasy rowerowej, która łączy zabytki architektoniczne i przyrodnicze na terenie gmin Łopiennik Górny i Krasnystaw.

     Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym

strona główna  |  kontakt  |   mapa